Stolpene monteres på vegg, slik at man kan montere de opp ved jobbens start, og ta de ned helt til slutt. Sikkert og tidsbesparende. De er vedlikeholdsfrie, laget i aluminium og syrefast stål, med en vekt på kun 11 kg. Øverste fot må monters med minimum 2 skruer i godt feste i veggen. Nederste fot fungerer som en stabiliseringsfot, og trenger ikke tilsvarende feste. Se Bruksanvisning for uttrekkskrefter. 

De justerbare føttene gjør at man kan benytte rekkverksstolpene ved forskjellige utstikkslengder. Helt fra 0 til 60 cm. De er dimensjonert for å kunne benyttes både i gesims og gavl.

Man legger i 48x98 mm plank som fotlist, knelist og håndrekke. Stolpene kan ved bruk av 1 stk 48x98 mm av C24 kvalitet settes med avstand på 3,3 meter. Vinkelen som plankene legges i er beregnet til å kunne ha plass til 2 stk 48x98mm på høykant, slik at montering og skjøting av rekkverksplan skal være enkelt. 


Rekkversksplankene festes i stolpene for å hindre utglidning. Se tabell for avstand mellom stolpene ved andre dimensjoner.