Rekkverkstolpe

Nytt SINTEF-godkjent produkt, laget for å møte stadig strengere krav til arbeid i høyden. Enkel og trygg sikring av arbeid på tak. Festes på veggen før oppstart, uten å forhindre arbeid på takflaten, og demonteres når jobben er ferdig.

Effektivt rekkverk til bruk på trehus—nybygg og rehab. Sikring av personell som arbeider i høyden er blitt mer og mer viktig. Enten det er fallsikring, gavlsikring, gesimssikring eller taksikring – Sorsafe har utviklet en serie produkter som ivaretar alle disse behovene.Rekkverksstolpen er justerbar og monteres på vegg i gesims eller gavl og gir sikring ved arbeid på tak. Ved bruk på gesims side kreves det tilleggs-sett for økt høyde og mindre åpninger i rekkverket.

Les merLes produktomtale i tidsskriftet Byggmesteren
Sorsafe Rekkverkstolpe er godkjent fra SINTEF. Den tekniske godkjenningen kan du laste ned her.